Policydokument

Verksamheten på Litorina folkhögskola styrs av ett antal styrdokument.

Dokumenten publiceras nedan i pdf-format när de har fastställts eller reviderats av Litorinas styrelse.

Arbetsmiljöpolicy (pdf- fil uppdaterad 211130)

Alkohol och drogpolicy (pdf uppdaterad 2024)

Brandskyddspolicy (pdf- fil uppdaterad 200323)

Demokrati (pdf-fil fastställt 2016 06 02, översyn 2020 03 24)

Information till deltagare angående Dataskyddsförordningen (pdf- fil uppdaterad 2020 11 27)

Folkhälsa och hållbar utveckling (pdf- fil uppdaterad 2012)

Hållbar miljö på Litorina folkhögskola (pdf-fil uppdaterad 2020)

IT-färdigheter på Litorina (pdf uppdaterad 20190404)

IT Policy (pdf uppdaterat 2019)

Komplement – 1 till IT-policy (pdf uppdaterat 2019)

Komplement – 2 till IT-policy (pdf uppdaterat 2019)

Måldokument (pdf- fil uppdaterad 210923)

Litorinas stadgar (pdf- fil uppdaterad 961216 )

SeQF-dokument nivå 2 och 4 (pdf fastställt 2023 09 14)

Studeranderättslig standard (pdf uppdaterad i september 2022 )

Tillgänglighetspolicy (pdf)

Handlingsplan mot våld och hot om våld (pdf uppdaterad 2020)

Värderingar, likabehandling och mångfald (pdf- fil uppdaterad 2017)