Styrdokument

Verksamheten på Litorina folkhögskola styrs av ett antal styrdokument.

Dokumenten publiceras nedan i pdf-format när de har fastställts eller reviderats av Litorinas styrelse. Datum för revidering inom parentes.

Arbetsmiljöpolicy (pdf- fil uppdaterad 211130)

Alkohol och drogpolicy (pdf uppdaterad 2020)

Brandskyddspolicy (pdf- fil uppdaterad 200323)

Demokrati (pdf-fil uppdaterad 2011-10-06)

Information till deltagare angående Dataskyddsförordningen (pdf- fil uppdaterad 180523)

Folkhälsa och hållbar utveckling (pdf- fil uppdaterad 2012)

Hållbar miljö på Litorina folkhögskola (pdf-fil uppdaterad 2020)

IT Policy (pdf uppdaterat 2019)

Komplement – 1 till IT-policy (pdf uppdaterat 2019)

Komplement – 2 till IT-policy (pdf uppdaterat 2019)

Likabehandling (Pdf uppdaterad 2017)

Måldokument (pdf- fil uppdaterad 210923)

Litorinas stadgar (pdf- fil uppdaterad 961216 )

Studerandes rättigheter och skyldigheter (pdf uppdaterad 2021)

Tillgänglighetspolicy (pdf)

Handlingsplan mot våld och hot om våld (pdf uppdaterad 2020)

Värderingar, likabehandling och mångfald (pdf- fil uppdaterad 2017)

Sidan uppdaterad 2021-02-23

Ladda hem och skriv ut