Styrdokument

Verksamheten på Litorina folkhögskola styrs av ett antal styrdokument.

Dokumenten publiceras nedan i pdf-format när de har fastställts eller reviderats av Litorinas styrelse. Datum för revidering inom parentes.

Gällande måldokument (pdf- fil uppdaterad 180208)

Litorinas stadgar (pdf- fil uppdaterad 961216 )

Brandskyddspolicy (pdf- fil uppdaterad 200323)

Arbetsmiljöpolicy (pdf- fil uppdaterad 180412)

Folkhälsa och hållbar utveckling (pdf- fil uppdaterad 2012)

Policy och plan för grundläggande värderingar, likabehandling och mångfald (pdf- fil uppdaterad 2017)

Tillgänglighetspolicy (pdf)

Studeranderättslig standard (pdf uppdaterad 2017)

Alkohol och drogpolicy (pdf uppdaterad 2020)

IT Policy (pdf uppdaterat 2019)

Komplement – 1 till IT-policy (pdf uppdaterat 2019)

Komplement – 2 till IT-policy (pdf uppdaterat 2019)

Information till deltagare angående Dataskyddsförordningen (pdf- fil uppdaterad 180523)

 

 

 

 

Ladda hem och skriv ut