Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF språk

Lär dig svenska och kom in i det svenska samhället!

I samarbete med Arbetsförmedlingen

Mål och syfte:

En kurs för dig som inte har svenska som modersmål och som behöver träning i svenska språket.

Arbetsformer och innehåll

I Språk- SMF arbetar vi med svenska för nybörjare. Vi arbetar med olika texttyper, till exempel berättande och beskrivande text, faktatexter och dialoger. Deltagarna tränar på att klara vardagen, till exempel IT- användning, blanketter, sms, annonser, kvitton, tabeller och diagram. Vi jobbar också med hör- och läsförståelse, ord, diskussions- och grammatikövningar.

När vi arbetar med datorer tillämpar vi svenska språket på två sätt. Dels genom instruktioner i hur datorn ska användas och dels genom att vi tillsammans skapar texter. Till exempel texter till bilder som vi själva har tagit i vardagliga situationer eller på studiebesök.

Om du har Svenska som modersmål, så väljer du varianten Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF allmän

Finansiering

Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.

Kursperiod:

65 arbetsdagar. Vi har löpande kursstart.
Första kursdagen är måndagar med start klockan 10.00.

Ansökan:

Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.
 

 

Mer information:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00

Koordinator

Marjo Portin
e-mail: marjo.portin@litorina.fhsk.se
telefon: 0731 47 34 18