Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Vi på Litorina är anslutna till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Alla kursdeltagare på folkhögskola kan vända sig till FSR.

Du kan läsa mer om vad studerande på folkhögskola har för rättigheter och skyldigheter i foldern ”Dina rättigheter på folkhögskola” .