Styrelserepresentanter vid Litorina Folkhögskola

Ordförande:
Lars Werner
lars.werner@advokatfirmanwerner.se

Karlskrona kommun:
Börje Dovstad
Ledamot
borje.dovstad@karlskrona.se

Peter Johansson
Suppleant
peter.johansson@karlskrona.se

Region Blekinge
Shirin Sahebjamee
Ledamot
sahebjamee@yahaoo.se

Ronnie Nilsson
Suppleant
medborgaren1@gmail.com

Föreningen Norden:
Birgitta Möller
Ledamot
birgitta.moller@admekon.se

Ann-Kristine Woltil
Suppleant
ankimattisson@hotmail.com

Karlskrona Företags och Hantverkarförening, KFH:

Beata Jonasson
beata.jonasson@kfh.se

Angelica Strandberg
angelica.mb.strandberg@gmail.com

Övriga ledamöter:
Eva-Marie Andersson
Vice ordförande
eva-marie.andersson@fabas.se

Agrita Martinsone
Rektor
agrita.martinsone@litorina.fhsk.se

Krister Issal
krister.issal@outlook.com

Ronny Karlsson
ronnysan1943@gmail.com

Chatarina Holmberg
chatarina.holmberg@gmail.com

Ingemar Lönnbom
lonnbom@hotmail.com

Marjo Portin
Personalens representant
marjo.portin@litorina.fhsk.se

Kursdeltagarnas representant:
Enligt beslut i kursrådet roterar kursdeltagarnas representant mellan de kurser som är representerade i kursrådet.

Revisorer
Niclas Bremström
Revisor
niclas.bremstrom@kpmg.se

Martin Åkesson
Lekmannarevisor
martin.akesson@almi.se

 

Ladda hem och skriv ut