Styrelserepresentanter vid Litorina Folkhögskola

Ordförande
Krister Issal
krister.issal@outlook.com

Vice ordförande
Eva-Marie Andersson
eva@theanderssons.se

Karlskrona kommun
Ledamot
Börje Dovstad
borje.dovstad@karlskrona.se

Suppleant
Peter Johansson
ptr.m.johansson@gmail.com

Region Blekinge
Ledamot
Shirin Sahebjamee
sahebjamee@yahaoo.se

Suppleant
Ronnie Nilsson
medborgaren1@gmail.com

Föreningen Norden
Ledamot
Birgitta Möller
birgitta.moller@admekon.se

Suppleant
Gösta Ekwall
gosta.ekwall@gmail.com

Karlskrona Företags och Hantverkarförening, KFH:

Marcus Sandekjer
marcus.sandekjer@kfh.se

Ida Ekman
kansli@kfh.se

Övriga ledamöter

Ronny Karlsson
ronnysan1943@gmail.com

Chatarina Holmberg
chatarina.holmberg@gmail.com

Lena Folkesson
folkessonlena2@gmail.com

Peter Holmqvist
peter.holmqvist@swedbank.se

Personalens representant
Kicki Stamblad
kicki.stamblad@litorina.fhsk.se

Kursdeltagarnas representant
Enligt beslut i kursrådet roterar kursdeltagarnas representant mellan de kurser som är representerade i kursrådet.

Rektor
Agrita Martinsone
agrita.martinsone@litorina.fhsk.se

Revisor
Niclas Bremström
niclas.bremstrom@kpmg.se

Lekmannarevisor
Michael Runesson
runesson.michael@gmail.com