Styrelserepresentanter vid Litorina Folkhögskola

Ordförande
Lars Werner
lars.werner@advokatfirmanwerner.se

Karlskrona kommun
Börje Dovstad
Ledamot
borje.dovstad@karlskrona.se

Peter Johansson
Suppleant
ptr.m.johansson@gmail.com

Region Blekinge
Shirin Sahebjamee
Ledamot
sahebjamee@yahaoo.se

Ronnie Nilsson
Suppleant
medborgaren1@gmail.com

Föreningen Norden
Birgitta Möller
Ledamot
birgitta.moller@admekon.se

Gösta Ekwall
Suppleant
gosta.ekwall@gmail.com

Karlskrona Företags och Hantverkarförening, KFH:

Angelica Strandberg
angelica.mb.strandberg@gmail.com

Övriga ledamöter
Eva-Marie Andersson
Vice ordförande
eva@theanderssons.se

Krister Issal
krister.issal@outlook.com

Ronny Karlsson
ronnysan1943@gmail.com

Chatarina Holmberg
chatarina.holmberg@gmail.com

Ingemar Lönnbom
lonnbom@hotmail.com

Personalens representant
Marjo Portin
marjo.portin@litorina.fhsk.se

Kursdeltagarnas representant
Enligt beslut i kursrådet roterar kursdeltagarnas representant mellan de kurser som är representerade i kursrådet.

Rektor
Agrita Martinsone
agrita.martinsone@litorina.fhsk.se

Revisor
Niclas Bremström
Revisor
niclas.bremstrom@kpmg.se

Lekmannarevisor
Martin Åkesson

Ladda hem och skriv ut