Styrelserepresentanter vid Litorina Folkhögskola

Ordförande:

Lars Werner

lars.werner@advokatfirmanwerner.se

Karlskrona kommun:
Börje Dovstad
Ledamot
borje.dovstad@karlskrona.se

Lindy Olofsson

Suppleant
lindy.olofsson79@gmail.com

Region Blekinge
Nils-Ingmar Thorell
Ledamot
nilsingmar.thorell@ronneby.se

Linda Ekström Sandstedt
Suppleant
ekstrom76@icloud.com

Föreningen Norden:
Birgitta Möller
Ledamot
birgitta.moller@admekon.se

Ann-Kristine Woltil
Suppleant
ankimattisson@hotmail.com

Karlskrona Företags och Hantverkarförening, KFH:

Eva-Marie Andersson
Vice ordförande
eva-marie.andersson@fabas.se

Maja Hallén
Suppleant
maja@rama.se

Övriga ledamöter:

Agrita Martinsone
Rektor
agrita.martinsone@litorina.fhsk.se

Krister Issal

krister.issal@outlook.com

Ronny Karlsson

ronnysan1943@gmail.com

Chatarina Holmberg

chatarina.holmberg@gmail.com

Jesper Woll

Personalens representant

jesper.woll@litorina.fhsk.se

Jesper Magnusson

Studerandes representant

jesper.magnusson@litorina.fhsk.se

Revisorer

Niclas Bremström
Revisor
niclas.bremstrom@kpmg.se

Martin Åkesson
Lekmannarevisor
martin.akesson@almi.se

 

Ladda hem och skriv ut