Styrelserepresentanter vid Litorina Folkhögskola

Ordförande:

Lars Werner

lars.werner@advokatfirmanwerner.se

Karlskrona kommun:
Börje Dovstad
Ledamot
borje.dovstad@karlskrona.se

Lindy Olofsson

Suppleant
lindy.olofsson79@gmail.com

Region Blekinge
Nils-Ingmar Thorell
Ledamot
nilsingmar.thorell@ronneby.se

Linda Ekström Sandstedt
Suppleant
ekstrom76@icloud.com

Föreningen Norden:
Birgitta Möller
Ledamot
birgitta.moller@admekon.se

Ann-Kristine Woltil
Suppleant
ankimattisson@hotmail.com

Karlskrona Företags och Hantverkarförening, KFH:
Camilla Robinsson
camilla.robinsson@kfh.se

Maja Hallén
Suppleant
maja@rama.se

Övriga ledamöter:
Eva-Marie Andersson
Vice ordförande
eva-marie.andersson@fabas.se

Agrita Martinsone
Rektor
agrita.martinsone@litorina.fhsk.se

Krister Issal
krister.issal@outlook.com

Ronny Karlsson
ronnysan1943@gmail.com

Chatarina Holmberg
chatarina.holmberg@gmail.com

Jesper Woll
Personalens representant
jesper.woll@litorina.fhsk.se

Kursdeltagarnas representant:
Enligt beslut i kursrådet roterar kursdeltagarnas representant mellan de kurser som är representerade i kursrådet.

Revisorer
Niclas Bremström
Revisor
niclas.bremstrom@kpmg.se

Martin Åkesson
Lekmannarevisor
martin.akesson@almi.se

 

Ladda hem och skriv ut