Natur- och kulturguide i stad, kulturlandskap och
skärgård

Yrkesinriktad utbildning för dig med intresse för natur, friluftsliv, kulturhistoriska miljöer och hållbar turism.

Har du ett intresse för natur, kulturhistoriska miljöer och hållbar turism och kanske vill utveckla det till ditt yrke?

Vår utbildning Natur- och kulturguide i stad, kultur-landskap och skärgård ger en bred kunskapsbas för dig som vill arbeta med guidning inom hållbar turism, antingen som anställd eller som egen företagare.

Syfte och målsättning

På lång sikt förväntas utbildningen bli ett led i att utveckla och stärka Blekinge som hållbar besöksort med dess unika värden som ska kunna förmedlas till besökare av kompetenta natur- och kulturguider.
Efter avslutad utbildning ska du som kursdeltagare själv kunna verka som entreprenör inom en hållbar besöksnäring eller få anställning med din unika kompetens.
Vi ser att du som framtida natur- och kulturguide blir en viktig aktör i att sprida kunskap och bidra till ökad medvetenhet och även stolthet över våra fantastiska blekingska natur- och kulturmiljöer.
Under utbildningen varvas teori med praktik. Vårt klassrum finns på Litorina folkhögskola i Karlskrona och sträcker sig ut i södra Sverige med tonvikt på Blekinge och dess unika natur och kulturvärden. Vi fördjupar oss i olika natur- och kulturmiljöer genom att studera dem så väl teoretiskt som i fält genom studiebesök och exkursioner.

Om kursen

Kursen är en yrkesinriktad heltidskurs och ges i samverkan med Blekinge Arkipelag samt med stöd från Region Blekinge.

Kursen består av följande huvuddelar:

  • Värdskap, ledarskap, gruppdynamik och guidekunskap
  • Turism, friluftsliv och säkerhet
  • Natur, kultur och historia
  • Entreprenörskap och marknadsföring
  • 6 veckors yrkespraktik

Kursens innehåll kommer även att bygga på kursdeltagarnas önskemål, erfarenheter och framtidsplaner.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet från svensk grundskola eller motsvarande. Meriterande är även kunskaper, intresse och erfarenheter i några/något av ämnena svenska, engelska, historia, naturkunskap/biologi och av friluftsliv, turism eller besöksnäring.

Det är en fördel om sökande till kursen kan prata fler språk än svenska och engelska, gärna tyska eller polska, men det är inget krav. Vid stort antal sökande prioriteras sökande med ovanstående meriter.

Finansieringsmöjligheter

Kursen är CSN-berättigad. Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Utbildningsplats

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4, Vasskär, Gullberna park
371 54 Karlskrona
E-mail: info@litorina.fhsk.se
Telefon: 0455-36 76 00

Övrigt

Kursdeltagare förväntas ha kläder och skor/stövlar anpassade för utebruk och friluftsliv samt ryggsäck och sitt-/liggunderlag.
Mer information finns under Kursbeskrivning och Kursplan
Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Antagningsbesked lämnas senast den 22 juni 2023.

Kursens webbplats: https://litorina.fhsk.se/kurser/natur-kulturguide/

Ladda ner kursinformationen i pdf- format

Kursbeskrivning och kursplan i pdf- format

Kursperiod:

21 augusti 2023-30 augusti 2024

Kursen är på heltid, 40 timmar per vecka, med minst 20-25 klocktimmar per vecka organiserade studier. Kurslängden är två terminer + 8 veckor i juli-augusti, inklusive praktik.

Årsöversikt för 2023-24

Generella detaljer om läsårstiderna

Ansökan:

Fyll i webbformuläret för start höstterminen 2023

Eller ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Antagning enligt turordningslista.

Sista anmälningsdag: 2 maj. Därefter efterantagning i mån av plats.

 

Terminskostnad:

Kursavgiften är 5000 kr för höstterminen och 7000 kr för den förlängda vårterminen.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Naturguide” på betalningen.
I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika.

Kursledare:

Tony Svensson
tony.svensson@litorina.fhsk.se
Tel. 0768 926 284

Hanna Dawson
hanna.dawson@litorina.fhsk.se
Tel. 0731 473 420