Länder kring Östersjön — vår profil

Östersjöprofil: vad innebär det?

Östersjön- vårt gemensamma hav. Ett hav fullt av samverkan som förbinder oss i Sverige med nio andra länder. Havet som förenar oss har gett Litorina sin speciella Östersjöprofil.

Profilen är ett sätt att tänka, en röd tråd som hela tiden finns med i allt det vi gör genom alla våra kurser. Här värnar vi om Östersjön, våra grannländer och vår grannsämja.

För att rädda Östersjön, för att samverka över gränserna, för att öka en förståelse, för att sprida mer kunskap och för att skapa en större och mer gynnsam turistnäring.

För att vi och våra barnbarn ska få njuta en varm klipphäll och få uppleva Östersjöns magiska solnedgångar. I vilket Östersjöland vi än befinner oss.

Vi skapar idéer, utvecklar och genomför nya projekt

Varje år i april ordnar vi en studieresa till något av länderna runt Östersjön. Vilket land resan ska gå till bestäms i en  demokratisk process. Det är kursdeltagarna som röstar, förbereder och genomför resan.
Litorina förfogar över ett omfattande bibliotek med hundratals böcker om Östersjöländerna, deras samhällen, politik, kultur och historia.
Sist men inte minst har vi två honorärkonsuler på Litorina:
Agrita Martinsone – rektor, Lettlands honorärkonsul
Lars Werner – ordförande för Litorinas styrelse, Estlands honorärkonsul

Samordnare för Östersjöprofilen:
Malepsza Edyta
0731 56 63 67
edyta.malepsza@litorina.fhsk.se

 

Nordiska länder

Föreningen Norden är en av Litorina folkhögskolas stiftare

Östersjöprofilländer:

Danmark:

Estland:

Finland:

Lettland:

Litauen:

Polen:

Ryssland:

Tyskland:

Ukraina:

Vitryssland:

Nordiska länder

Island:

Norge:

Ladda hem och skriv ut