Praktisk information

Reception

Kontaktuppgifter och öppettider för receptionen hittar du under Om Litorina – Kontakt i menysystemet

Kontaktlärare / Kursansvarig lärare

Varje kurs har en kontaktlärare. Kontaktläraren informerar kursdeltagarna om viktiga saker och håller utvecklingssamtal i tillämpliga kurser. Vem som är kontaktlärare framgår av kursinformationen, välj kurs under Kurser i menyn ovan.

Intyg, omdöme och behörighet

På folkhögskolor ges inga betyg. I stället ges ett samlat omdöme i 4-gradig skala. Efter studier i årskurs 2 och 3 utdelas intyg med grundläggande behörighet (svenska, religion, matematik, engelska, naturkunskap, samhällskunskap och historia) för universitets- och högskolestudier. Många högskole- och universitetsutbildningar kräver dock s.k. särskild behörighet. Därför är det viktigt att du redan från början diskuterar dina framtidsplaner med kontaktlärare. För att få ut omdöme krävs att närvaron under året är över 80 %. Allt påverkar omdömet, inte bara studieresultat utan även social förmåga, deltagande vid utflykter, motion och schemabrytande aktiviteter.

Kommittéer

Folkhögskolan värnar om och har ett ansvar att lära ut demokrati. På Litorina kan du vara med och påverka verksamheten på skolan i olika kommittéer (t. ex. resekommitté, kulturkommitté m.m.). Det finns också ett kursråd. Dessutom har kurserna klassråd regelbundet.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen betalar du själv. Respektive lärare informerar om vilka böcker du ska köpa.

IT-resurser

För att använda skolans datorer och övriga IT-resurser får du användarnamn och lösenord. Missbruk kan leda till att lösenordet blir indraget. Är du ny på skolan, kontakta IT- ansvarig för att få inloggningsuppgifter.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner ska självklart vara avstängda under lektionstid. Tala inte i telefon i lunchrummet. Om du får samtal när du är där, så lämnar du snabbt och diskret rummet.

Sjukanmälan

Om du är sjuk, eller är hemma för vård av sjukt barn, så är du skyldig att anmäla det till skolan den första dagen. Om du har inloggningsuppgifter till SchoolSoft, så frånvaroanmäler du dig med fördel där. Det går även bra att frånvaroanmäla dig via e-post, sms eller telefonsamtal direkt till kursansvarig lärare. Se kontaktinformation för respektive kurs.
Om du har studiemedel från CSN, så ska du anmäla egen sjukdom även till Försäkringskassan första dagen. Är du hemma för vård av sjukt barn mer än sju dagar ska du anmäla det till CSN. Mer information kan du få från CSN. Friskanmälan gör du till receptionen samma dag du kommer tillbaka till skolan. CSN kontaktas genom www.csn.se eller via telefon.

Språk

Alla talar svenska! Denna regel är till för att hjälpa dem som studerar svenska som andraspråk. För att snabbt utvecklas behöver man prata och höra språket man ska lära sig så ofta som möjligt. Därför är det svenska som gäller på skoltid, både på lektioner och på raster (naturligtvis får du tala engelska på engelsklektionerna). Svenska som gemensamt språk bidrar också till att öka gemenskapen och integreringen på skolan, eftersom alla kan kommunicera med alla och ingen av den anledningen behöver känna sig utanför.

Buss

Buss nr 3 går från centrum via Gullberna mot Bastasjö. Det är cirka 10 minuters gångväg till närmaste hållplats för linje 3. Vissa tider når du Litorina även med linje 12, vars hållplats är närmare Litorina.

Rabatter via Mecenatkortet

Om du har studiemedel från CSN, så kan du ansöka om Mecenatkortet. Det ger dej möjlighet att få rabatt i vissa butiker och på resor bland annat med lokaltrafiken i Blekinge.

Läs mer på https://mecenat.com/se

Läs mer om Studentresekonceptet

Dagstidningar

Du hittar olika dagstidningar och tidskrifter utanför receptionen.

Mat

På Litorina finns ingen restaurang eller skolkök. Medhavd mat kan förvaras i kylskåp som finns i matsalen. Märk din mat. Kylskåpen rengörs varje vecka och omärkt mat kastas. Alla måltider (även kaffe och annan dryck) intas i Litorinahavet (vån 2) och i matsalen. Ingen mat och dryck i undervisningssalarna. I matsalen finns även mikrovågsugnar som du kan värma din medhavda mat i.

Kiosk

Kioskens öppettider anslås vid kiosken. I kiosken kan du köpa kaffe, läsk, frallor, frukt och diverse studiematerial.

Parkera

Parkera endast på markerade platser. Fler parkeringsplatser finns sydost om panncentralen.

Parkeringsplatserna i området är avgiftsbelagda (beslut utom vår kontroll). Du betalar med app från SmartPark eller EasyPark. Du kan även betala med Sms enligt anvisningar på skyltarna.

Rökning

Rökning och röklukt är ett problem för många. Rökning får endast ske på anvisad plats bakom skolbyggnaden. Använd askkoppen till fimparna! Rökrutan städas av rökarna i de olika kurserna enligt schema som fastställs av kursrådet.

Studieresa och exkursion

Under en vecka i april gör vi en studieresa till ett Östersjöland. Exkursioner och studiebesök förekommer i de flesta kurser.

Styrdokument

Verksamheten på Litorina folkhögskola styrs av ett antal policydokument. De i sin tur styrs ofta av dokument från Sveriges olika myndigheter.
Läs mer om de olika policydokumenten.

Webbplats och Anslagstavla

Under fliken För studerande på vår webbplats (https://litorina.fhsk.se) hittar du uppdaterad information. Viss information finns även på anslagstavlorna utanför receptionen och på våning två.

Ladda hem och skriv ut