Östersjöbiblioteket

Sugen att läsa? Låna böcker på vårt Östersjöbibliotek! Vi köper in nya böcker kontinuerligt. Böckerna är kategoriserade på vilken hylla de är placerade i, det vill säga de olika Östersjöländerna.

Förteckningen över böckerna i Östersjöbiblioteket finns här

Du hittar Östersjöbiblioteket på övre plan på Litorina, Backsippevägen 4, Gullberna park.