Östersjöbiblioteket

Sugen att läsa? Låna böcker på vårt Östersjöbibliotek! Böckerna presenteras i den ordning de köptes in. Vi köper in nya böcker kontinuerligt.

Under våren 2020 påbörjade vi arbetet med att synliggöra böckerna på ett bättre sätt på webben.

Böckerna är kategoriserade på vilken hylla de är placerade i, det vill säga de olika Östersjöländerna.

På vår gamla webbplats presenteras böckerna baserat på inköpsdag: https://litorina.fhsk.se/ostersjobiblioteket2/

Vår ambition är att bygga en ny bättre webbsida för Östersjöbiblioteket i framtiden.

 

 

 

Ladda hem och skriv ut