Om Litorina folkhögskola

Kunskap över gränserna

Litorina folkhögskola är en skola med cirka 500 studerande. Det ger oss möjlighet att lära känna och lyssna på var och en av våra studerande, vilket är viktigt för oss.

Skolan ligger vackert i Gullberna Park i Karlskrona – bara ett stenkast från Östersjön. Därför är det passande att vår profil handlar om att lära känna Östersjöländernas kultur, språk, historia och samhällsskick.

Vi vänder oss inte bara till privatpersoner utan erbjuder även uppdragsutbildning till företag och organisationer. Dessutom har skolan lång erfarenhet av att bedriva internationella utbildningar och projekt som innebär samarbete över gränserna.

Hos oss studerar vi i mindre grupper med olika teman och projekt. Vi utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter, vilket ger dem stora möjligheter att påverka studiernas inriktning och innehåll. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanligt förekommande och varje år genomför vi en resa till ett Östersjöland.

Litorina folkhögskola har fyra stiftare:
KFH – Karlskrona Företags & Hantverksförening
Föreningen Norden
Region Blekinge (Östersjöinstitutet)
Karlskrona kommun