Gemensamma aktiviteter

Aktivt deltagande

På Litorina betonar vi vikten av kursdeltagarnas aktiva deltagande på alla nivåer i skolans verksamhet. Det finns även schemalagd tid avsatt för demokratiskt och praktiskt arbete. Deltagarna representeras i olika kommittéer, såsom resekommittén, kursrådet, lokalkommittén, personalmöten och styrelsen. De deltar även i det praktiska arbetet med matlagning och städning i viss mån på skolan.

De gemensamma aktiviteterna synliggörs i vårt Facebookflöde och under Aktuellt på vår webbplats.

Traditionellt helgfirande

Inför julen har vi oftast en temadag med julpyssel och julsånger. Vi har även traditionellt julbord. Vid midsommar ordnar vi vår egen midsommarstång och binder midsommarkransar. Naturligtvis dansar vi runt den på traditionellt vis till levande musik.

Vem vet, rektor kanske passar på att dansa vals eller hambo med någon kollega runt midsommarstången?

Givetvis är gemensamt fika ett viktigt inslag i samband med dessa aktiviteter.

Exkursioner och studiebesök

Studiebesök och exkursioner är viktiga inslag på Litorina. De kan bestå i att vi reser ut till en naturskön plats i Blekinge och har undervisningen utomhus. Där prövar vi på olika aktiviteter och besöker kulturhistoriskt intressanta platser.

Morgonsamling

Morgonsamling på Litorina innebär att vi några gånger per termin samlas i Aula Litorina. Då lyssnar vi på musik, ser på teater eller tar del av en kort föreläsning. På samma sätt uppmärksammar vi oftast de stora Svenska helgerna genom att vi samlas och reflekterar över varför och hur traditionerna har uppkommit. Vi uppmärksammar även några av märkesdagarna, exempelvis FN-dagen och internationella kvinnodagen. Vi är också stolta över vår tradition att ha en egen Lucia.

Studieresa till ett Östersjöland

Varje år gör Allmän kurs en resa till ett Östersjöland. Det blir många nya upplevelser dels från själva resan, och dels från det unika sällskapet. Resmålet bestäms från år till år av deltagarna. En resekommitté, bestående av kursdeltagare och  en lärare, organiserar hela resan.

Som studerande på någon av våra Allmänna linjer ska du följa med på minst en resa. Övriga deltagare är välkomna att åka med i mån av plats. Studieresan bekostar du själv. Men skolstädning är en möjlighet att finansiera en del av studieresan.

Läs om tidigare Östersjöresor