Etableringskurs

Mer än bara svenska!

På den här kursen kan du lära dig mer än svenska. Vi jobbar med att bygga upp ordförråd, läsa, förstå och framför allt prata svenska. Vi tror att bästa sättet att utveckla svenska språket är genom olika praktiska övningar t.ex genom att träffa andra på skolan, rollspel, studiebesök och genom musik och bakning.
Förutom att lära dig mer svenska kommer du att få mer kunskap om hur det är att leva, bo och arbeta i Sverige.

Mål och syfte:

Målet med utbildningen är att du ska bli mer trygg med svenska språket och kunna använda svenska i olika situationer, inte minst i arbetslivet. Vi använder till viss del böcker men ofta lär vi svenska genom olika praktiska övningar som är kopplade till vardagssituationer och arbetslivet. Vi jobbar med olika temaområden och många praktiska övningar där du själv bidrar och tar initiativ.

 

Övrigt:

Mer information om Etableringskursen från Sveriges folkhögskolor.

Dokument med sammanfattande information om Etableringskursen , Studiemotiverande folkhögskolekurs i pdf-format.

Information från Skatteverket till dej som är nyanländ
Skatteverket har tagit fram språkanpassad information för att hjälpa nyanlända från EU och EES att göra rätt för er när ni ska etablera er i Sverige. Informationen finns på svenska och engelska:

Information från Skatteverket på svenska
Information från Skatteverket på engelska

Mer om Etableringskursen

Ansökan:

Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.

 

Mer information:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00

Koordinator

Marjo Portin
e-mail: marjo.portin@litorina.fhsk.se
telefon: 0731 47 34 18