Lärarassistent

Funderar du på en yrkeskarriär i skolans värld? Vill du arbeta som assistent i pedagogiska sammanhang för att göra lärande och skolmiljö så bra som möjligt för eleverna? Kanske kan en utbildning till lärarassistent vara en väg för dig!

Mål och syfte med Utbildningen:

Kursen riktar sig till den som vill använda sig av ett pedagogiskt och stödjande förhållningssätt i arbetet med barn och ungdomar samt med ett etiskt och lösningsfokuserat arbetssätt verka för att varje skolelev blir sedd och hörd.

Målet är att deltagaren förvärvar kunskaper och erfarenheter för att kunna stödja och assistera i pedagogisk verksamhet utifrån gällande lagar och föreskrifter samt stödja psykosocialt och administrativt i den dagliga skolverksamheten.

Kursen kan ses som dels en yrkeskurs (på eftergymnasial nivå), dels en förberedande utbildning inför studier på lärarprogrammet vid någon av landets högskolor/universitet.

Jesper och Linda berättar om Lärarassistent- utbildningen i ett videoklipp.

Läs vad Skolverket säger om Lärarassitentyrket. 

Förkunskaper

Lägst gymnasieutbildning (eller bedömd motsvarighet) samt arbetslivserfarenhet och/eller arbetspraktik från socialt arbete, pedagogiskt arbete eller integration. Erfarenheter och kunskaper inom utbildnings-, kultur- och fritidsområdet samt flera språk är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet. Utdrag ur Polisens belastningsregister skall lämnas.

Metod/Pedagogik

Utbildning omfattar teori och arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Praktiken utgör 25 procent av den totala utbildningstiden på skolor i antingen kommunal eller privat regi.

I utbildningen, liksom i Litorina folkhögskolas hela verksamhet, ingår som naturlig del att engagera sig och aktivt delta i exempelvis studerandeinflytandearbetet eller arbetsgrupper. Vi arbetar även integrerat mellan olika kurser på skolan.

Mentorssamtal: För att på bästa vis stödja varje deltagare – men även rusta för kommande yrkesliv – erbjuds mentorsamtal i utbildningen. Dessa sker både i grupp och enskilt och syftar till att stämma av mål, utveckling och resultat.

Anmälan

Fyll i webbformuläret eller  ladda ner blankett och posta till oss.

Sista anmälningsdag: 2 maj 2020, därefter efterantagning i mån av plats.

Kurslängd: 1 år, heltid

Startdatum: 17 augusti 2020 klockan 10:00, detaljer om läsårstiderna. 
Nivå: Eftergymnasial utbildning

CSN-berättigad: Ja

Terminsavgift: 1800 kronor (kostnad för litteratur och resor tillkommer)

Bankgiro: 5115-6677

Funderar du på en yrkeskarriär i skolans värld? Kanske kan Litorinas utbildning till lärarassistent vara en väg för dig!

Publicerat av Litorina Folkhögskola Fredag 1 mars 2019

Antagningskrav avseende lärarassistentutbildning vid Litorina folkhögskola

Kursens längd är ett (1) år och är studiemedelsberättigad (CSN).

 1. Avslutad treårig gymnasieutbildning (eller bedömd motsvarighet).
 2. Arbetslivserfarenhet och/eller arbetspraktik från socialt arbete, pedagogiskt arbete eller integration.
 3. Bedömd lämplighet att kunna fungera som assistent i pedagogiska, psykosociala och administrativa uppgifter i skolmiljö. Bedömning görs genom personlig intervju.
 4. Utdrag ur Polisens belastningsregister för dej som ska arbeta inom skola eller förskola Medtages i obrutet kuvert vid intervjutillfället. 
 5. Meriterande för antagning (vilket kan vara utslagsgivande vid högt söktryck) är erfarenheter och kunskaper inom utbildnings-, kultur- och fritidsområdet samt flera språk.
 6. Du behöver ha en egen laptop med wifi och senaste ordbehandlingsprogram exempelvis Microsoft Office, Open Office eller motsvarande med senaste uppdateringar. Vi arbetar med olika lärplattformar på skolan tex i Google Classroom.

Kursens innehåll

Utbildningens olika ämnen samt dess delmoment kan läsas ämnesintegrerat.

 • Samhällskunskap
 • Skoljuridik
 • Aktivitetsledarskap
 • Etik och människans livsvillkor
 • Friskvård och hälsa
 • Lärande och utveckling/Pedagogik
 • Barns lärande och växande
 • Psykologi
 • Specialpedagogik
 • IT- och datorkunskap
 • Östersjöprofil i en mångkulturell studiemiljö i form av bl.a. föreläsningar och möjlighet att följa med på studieresa till något Östersjöland.

Kontakt och övrig information

Litorina Folkhögskola,
Gullberna Park, Vasskär, (Backsippevägen 4),
371 54 Karlskrona
Telefon: 0455/367600

E-post:  info@litorina.fhsk.se

Samordnare
Lotta Stubb, lotta.stubb@litorina.fhsk.se 0731 47 34 01

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.