Lärarassistent

Funderar du på en yrkeskarriär i skolans värld? Vill du arbeta som assistent i pedagogiska sammanhang för att göra lärande och skolmiljö så bra som möjligt för eleverna? Kanske kan en utbildning till lärarassistent vara en väg för dig!

Mål och syfte

Målet är att deltagaren förvärvar kunskaper och erfarenheter för att kunna stödja och assistera i pedagogisk verksamhet utifrån gällande lagar och föreskrifter samt stödja psykosocialt och administrativt i den dagliga skolverksamheten.

Kursen riktar sig till den som vill använda sig av ett pedagogiskt och stödjande förhållningssätt i arbetet med barn och ungdomar samt med ett etiskt och lösningsfokuserat arbetssätt verka för att varje skolelev blir sedd och hörd.

Kursens innehåll

Utbildningens olika ämnen samt dess delmoment kan läsas ämnesintegrerat.

 • Samhällskunskap
 • Skoljuridik
 • Aktivitetsledarskap
 • Etik och människans livsvillkor
 • Friskvård och hälsa
 • Lärande och utveckling/Pedagogik
 • Barns lärande och växande
 • Psykologi
 • Specialpedagogik
 • IT- och datorkunskap
 • Östersjöprofil i en mångkulturell studiemiljö i form av bland annat föreläsningar och möjlighet att följa med på studieresa till något Östersjöland.

Arbetsformer

Kursen kan ses som dels en yrkeskurs (på eftergymnasial nivå), dels en förberedande utbildning inför studier på lärarprogrammet vid någon av landets högskolor/universitet.

Utbildning omfattar teori och arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Praktiken utgör 25 procent av den totala utbildningstiden på skolor i antingen kommunal eller privat regi.

I utbildningen, liksom i Litorina folkhögskolas hela verksamhet, ingår som naturlig del att engagera sig och aktivt delta i exempelvis studerandeinflytandearbetet eller arbetsgrupper. Vi arbetar även integrerat mellan olika kurser på skolan.

Mentorssamtal: För att på bästa vis stödja varje deltagare – men även rusta för kommande yrkesliv – erbjuds mentorsamtal i utbildningen. Dessa sker både i grupp och enskilt och syftar till att stämma av mål, utveckling och resultat.

Antagningskrav

Lägst gymnasieutbildning (eller bedömd motsvarighet) samt arbetslivserfarenhet och/eller arbetspraktik från socialt arbete, pedagogiskt arbete eller integration. Erfarenheter och kunskaper inom utbildnings-, kultur- och fritidsområdet samt flera språk är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet.

 • Avslutad treårig gymnasieutbildning (eller bedömd motsvarighet).
 • Arbetslivserfarenhet och/eller arbetspraktik från socialt arbete, pedagogiskt arbete eller integration.
 • Bedömd lämplighet att kunna fungera som assistent i pedagogiska, psykosociala och administrativa uppgifter i skolmiljö. Bedömning görs genom personlig intervju.
 • Utdrag ur Polisens belastningsregister för dig som ska arbeta inom skola eller förskola Medtages i obrutet kuvert vid intervjutillfället.
 • Meriterande för antagning (vilket kan vara utslagsgivande vid högt söktryck) är erfarenheter och kunskaper inom utbildnings-, kultur- och fritidsområdet samt flera språk.
 • Du behöver ha en egen laptop med wifi och senaste ordbehandlingsprogram exempelvis Microsoft Office, Open Office eller motsvarande med senaste uppdateringar. Vi arbetar med olika lärplattformar på skolan exempelvis i Google Classroom.

Övrigt

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Jesper och Linda berättar om Lärarassistent- utbildningen i ett videoklipp (på vår gamla webbplats).

Läs vad Skolverket säger om Lärarassitentyrket. 

Mer om Lärarassistentkursen.

Två terminer heltid
Startdatum: 21 augusti 2023

Fyll i webbformuläret för start höstterminen 2023
Eller ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista ansökningsdag:
1 maj, därefter kontinuerlig antagning i mån av plats.

Terminskostnader:
2500 kronor. Kostnader för kurslitteratur, dator och resor tillkommer.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Lärarassistent” på betalningen.

I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika.

Finansiering:

Du kan finansiera studierna på olika sätt:

Det är möjligt att läsa kursen med stöd genom Utbildningskontraktet. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Du kan även läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.

Kursen är CSN-berättigad: Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Samordnare:

Lotta Stubb
0731 47 34 01
lotta.stubb@litorina.fhsk.se

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
37154 Karlskrona