Litorinamagasinet

Låt oss stolt presentera Litorinamagasinet, vår nya skoltidning. Det uttalade målet med tidningen är att stärka Östersjöprofilen. Redaktionen består av deltagarna på våra dagtidskurser och tidningen framställs som grupparbete i kurserna. Tidningen utkommer två till tre nummer per termin med start hösten 2021.

Nummer 1/2021
Litorinamagasinet nummer 1
Nummer 2/2021
Litorinamagasinet nummer 2
Nummer 3/2022
Litorinamagasinet nummer 3
Nummer 4/2022
Litorinamagasinet nummer 4
Nummer 5/2022
Litorinamagasinet nummer 5
Nummer 6/2022
Litorinamagasient nummer 6
Nummer 7/2023
Litorinamagasinet nummer 7
Nummer 8/2023
Litorinamagasinet nummer 8
Nummer 9/2023
Litorinamagasinet nummer 9
Nummer 10/2023
Litorinamagasinet 10
Nummer 11/2024
Litorinamagasinet nummer 11