Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF allmän

I samarbete med Arbetsförmedlingen

Hitta dig själv!
Få lust till framtida studier eller arbetsliv!
Studier utan stress och på dina villkor!

Mål och syfte:

Kursen är ett rätt val för dig som är arbetslös och saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan och vill komma tillbaka till studierna.

Arbetsformer och innehåll

I kursen får du möjlighet att återuppta dina studier i en takt som passar dig. Vi jobbar i mindre grupper där dina förutsättningar och intressen blir vår ledstjärna. Våra lärare hjälper dig att återupptäcka dina intresseområden och mål i livet. I kursen får du en orientering som inspirerar till fortsatta studier. Du kommer att läsa ett flertal olika ämnen. Hos oss är Östersjökunskap ett av ämnena och du får möjlighet till internationella kontakter.

Om du väljer att fortsätta läsa någon av våra allmänna kurser, så räknas denna kurs in i den allmänna kursen.

Kursen pågår i 65 arbetsdagar. Detta kommer du att göra under den tiden:

  • Du kommer att läsa ett flertal olika ämnen, exempelvis svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap och Östersjökunskap.
  • Du får möjligheten att studera i ett lugnt tempo i den takt som gynnar dig bäst.
  • Du kommer in i en internationell miljö av en liten folkhögskola som Litorina är. Här kan alla känna varandra, vilket ger dig mer trygghet.
  • Du får möjligheten att prova på en folkhögskola och ta nytta av dess fördelar.
  • Stor vikt läggs på arbeten i projektform styrt av dina egna intressen.

För nyanlända finns en variant av kursen där vi arbetar med svenska för nybörjare, läs mer om Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF språk

Finansiering

Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen

Kursperiod:

65 arbetsdagar. Vi har löpande kursstart.
Första kursdagen är måndagar med start klockan 10.00.

Ansökan:

Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.

Mer information:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00

Koordinator

Marjo Portin
e-mail: marjo.portin@litorina.fhsk.se
telefon: 0731 47 34 18