Allmänna kurser

Behöver du komplettera dina behörigheter för att kunna studera på högskola eller på gymnasienivå? Då kan du gå en behörighetsgivande kurs på folkhögskola. Dessa kurser kallas för Allmän kurs. Varianter av dem finns på alla folkhögskolor.

Mer information finner du genom att välja bland de Allmänna kurserna i menyn Kurser.

Se filmen från folkhögskola.nu om Allmän kurs

Särskilda kurser / Profilkurser

På en profilkurs / särskild kurs på folkhögskola ägnas större delen av studietiden åt det speciella ämnesområde kursdeltagaren har valt. Här studeras inte de allmänna ämnen som ger behörigheter till högre utbildning.

Mer information finner du genom att välja kurs i menyn Kurser.

 

Särskilda satsningar

I samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket genomför vi Etableringskurs för nyanlända och Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF. Svenska från dag ett är en satsning som under vissa perioder ges för nyanlända som inte har fått uppehållstillstånd.

Mer information om Etableringskursen från Sveriges folkhögskolor.

Mer om Studiemotiverande folkhögskolekurs från Sveriges folkhögskolor.

Läs mer genom att välja bland kurserna i menyn Kurser.

Sommarkurser

En uppdaterad lista med kurser presenteras under våren varje år.

Ladda hem och skriv ut