Allmän Grund Språk

En grundskolekurs med svenska språket i fokus

Den här kursen vänder sig till dig som har motsvarande SFI D-kurs och som har svenska som andra språk. Dina mål är att få ett bra jobb eller att studera vidare i Sverige.

Vi hjälper dig att påbörja din väg mot ditt mål genom en grundskolekurs i vår Allmän Grund Språk.

Mål och syfte:

Allmän Grund Språk är en kurs på grundskolenivå som ger dig kunskaper och lust att fortsätta vidare på Litorinas Allmän kurs Gymnasienivå.
Det är en bra start för att sedan söka vidare till yrkeshögskola eller universitet.

Arbetsformer och innehåll

Hos oss blandar vi ett traditionellt sätt att undervisa med ett otraditionellt sätt. Vi läser inte alltid ett ämne i taget utan väljer ibland ett tema där alla ämnen ingår. Då får du en mix av kunskap precis som i verkligheten. Vi varvar teori med praktiska inslag så som matlagning, studiebesök, kreativt arbete och kulturella evenemang. Du kommer att läsa svenska, engelska, matematik, naturkunskap och samhällsorienterande ämnen. Östersjöperspektivet är integrerat i ämnena vi läser.

Finansiering och antagningskrav

Från och med höstterminen 2022: För att delta i kursen behöver du ha en egen laptop med wifi.

Du kan finansiera studierna på olika sätt:
Det är möjligt att läsa kursen med stöd genom Utbildningskontraktet. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.
Du kan även läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.
Kursen är CSN-berättigad: Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Plats:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
37154 Karlskrona

Övrigt:

Kursens webbplats: https://litorina.fhsk.se/kurser/allmangrundsprak/
Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.
Mer om Allmän kurs grundspråk

Kursperiod:

En termin
Startdatum:
21 augusti 2023

Efter startdatumet löpande antagning i mån av plats.
Detaljer om läsårstiderna

Ansökan:

Fyll i webbformuläret för start
höstterminen 2023
vårterminen 2024

Eller ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag:
1 december / 1 maj. Därefter löpande i mån av plats.

 

Terminskostnad:

1950 kronor
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Allmän Grund Språk” på betalningen.

I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika.

Mer information:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00