2021-04-09

Det spirar i odlingslådorna

Allmän kurs Grön ingång tar vara på varje solstråle i det nödvändiga förarbetet i Litorinas trädgård. Det pågår omskolning, jordförbättring och vattning samt åtgärder för att fortsatt stängsla mot rådjur. Ny kurs startat till hösten. Öppet för anmälningar.
Text: Gudrun Gardarsdottir Foto: Kristina Malmsten
Ladda hem och skriv ut