Hemland Blekinge

Folkbildning kring arkeologi och historia

Har du ett allmänintresse för historia och arkeologi? Gillar du att gå på historiska museer och besöka historiska platser och utgrävningar? Är du verksam inom området t ex som guide och vill höja din kompetens?

Vår nya kurs Hemland Blekinge – folkbildning kring arkeologi och historia är en särskild kurs som ges på dagtid en eftermiddag i veckan.

Målgruppen är personer i olika åldrar med allmänintresse för historia och arkeologi samt yrkesverksamme inom området t ex lärare, guider m fl. Syftet är att ge deltagaren en bred historisk allmänkunskap om Blekinge och Östersjöområdet med kompetensutveckling för yrkesverksamma inom området.

Den teoretiska delen av kursen ges på Litorina folkhögskola. Vi gör olika studiebesök med exkursioner till historiska platser och till andra besöksmål av intresse i länet.

Kursen har omväxlande innehåll. Du kommer att bekanta dig med arkeologins teorier och träna ett källkritiskt förhållningssätt till historia och arkeologi. Du får en överblick över Blekinges historia genom bl a studiebesök på museer, arkiv, förråd och Wämöparken samt en exkursion till en fyndplats eller en historisk plats i länet. Litorinas Östersjöprofil leder oss i teorin till några Östersjöländers kulturarv och Unesco:s världsarv Örlogsstaden Karlskrona. Vi gör en dykning i länets marinarkeologi och övar förmågan att läsa det blekingska landskapet.

Kursens innehåll kommer även att bygga på kursdeltagarnas önskemål, erfarenheter och framtidsplaner och främja bildning med dialog och diskussioner. Kursdeltagaren står för eventuella inköp av kurslitteratur. Vid exkursioner i fält rekommenderas oöm och praktisk klädsel. Kursdeltagaren ansvarar för att ta sig till och från studiebesök och står för transportutgifter.

Inga förkunskaper krävs.

Kursen ges under dagtid 15 onsdagar mellan klockan 13.00-16.00.
Kursstart onsdag 6 mars 2024.

Plats:
Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4, Gullberna Park
371 54 Karlskrona

Fyll i webbformuläret för vårterminen 2024 eller ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Öppet för ansökningar.

950 kronor

Material och reskostnader tillkommer.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”hemland blekinge” på betalningen.
I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika.

Har du några frågor? Kontakta oss!

Kursledare
Ulf Westerholm
ulf.westerholm@litorina.fhsk.se
0731 473 407