A Good Piece of English, 25 % på distans

En kurs för dig som vill:

  • utveckla din förmåga att föra samtal och uttrycka dig skriftligt på engelska
  • få djupare förståelse för och använda korrekta grammatiska strukturer
  • fördjupa dina kunskaper om engelsk kultur, samhälle och geografi
  • få som bonus att bekanta dig mer med östersjöområdet (Litorina Folkhögskolas profil)

A Good Piece of English har som syfte att ge möjlighet för ökad förmåga till konversation och skriftlig kommunikation på engelska. Vi rör oss främst inom ämnen som rör vår vardag, samtid och samhälle/aktualiteter. Vidare syftar den till att ge möjlighet för fördjupad kunskap om levnadsvillkor, traditioner och kulturer i områden där engelska talas. Stor vikt  läggs vid den studerandes egen aktivitet med att konversera, utöka sitt ordförråd, läsa engelskspråkiga texter, skriva på engelska och att tillägna sig korrekt uttal och grammatik. Uppgifter för självstudier och inlämning ingår också. 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande ha uppnått:

Ökad förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska, breddad kunskap om engelsk kultur, samhälle och geografi samt en inblick i Litorina Folkhögskolas profil “östersjöområdet” på målspråket.

Eventuell behörighet i engelska 6 (beroende på förkunskaper och uppnådda/visade förmågor/kunskaper) 

Övrigt:

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Det händer ofta saker här på Litorina. I vårt Facebookflöde görs något inlägg nästan varje vardag.

Startdatum: 26 augusti 2024 – 2024-12-27
Distanskurs 25 %, en termin.

Fyll i webbformuläret för kursstart 26 augusti eller ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag och antagning
Antagning enligt turordningslista, förs till kvar.

Därefter löpande i mån av plats.

100 kronor
Material och eventuella reskostnader tillkommer.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Engelskakurs” på betalningen.

Finansiering
Kursen är CSN-berättigad: Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Har du några frågor? Kontakta oss!
info@litorina.fhsk.se
0455 36 76 00

Distanskurs

Administration:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4, Gullberna Park
371 54 Karlskrona