2021-08-16

Välkommen Marite!

Vår nya praktikant presenterar sig:

Hej!
Marite heter jag och kommer från ett litet land som heter Estland. I Estland kan man lära sig svenska på Tartu Universitet och där studerade jag svenska och litteratur som mitt huvudämne, som mitt biämne studerade jag världens religioner. Förutom olika språk är jag mycket intresserad av modern litteratur, speciellt nordiska deckare. Jag har studerat svenska i fem år och efter magisterutbildningen hamnade jag här – på Litorina Folkhögskola. När jag såg ansökan tvekade jag inte en enda sekund – detta var för mig!
Jag hoppas att lära mig mycket här under ett år och jag vill med stor glädje berätta för andra om Estland och det estniska språket. Samtidigt som Estland skiljer sig avsevärt från Sverige så har länderna mycket gemensamt.

Foto: Daria Jurek

Marite Sild, praktikant från Estland