2021-08-11

Praktikanter träffas

Litorina tar årligen emot en gäststudent/praktikant från ett Östersjöprofilland. Enligt ordningen får årets gäststudent vara med att välja nästa års gäststudent. I dag gavs tillfälle för Larissa (gäststudent från Tyskland 2020) att träffa Daria (gäststudent från Polen 2021) – det blev ett intressant möte förstås – mitt i Östersjön på södra Gotland.
Text: Gudrun Gardarsdottir Foto: Agrita Martinsone