2021-08-17

Gotland runt, fast på land

Äntligen är vi på resande fot igen! Studieresan som personal och styrelse har väntat på i två år. I år gick resan till Gotland, där vi gjorde några nedslag, som gav mersmak. Själv känner jag igen mig i det styrelsens ordförande, Lars Werner, sa i sitt tal, att det tog ovanligt lång tid att packa resväskan. Vi är ju vant oss av med att resa.
Text och bilder, om inget annat anges: Bosse Vesterlund
(Klicka på bilderna för större format)

På väg in till färjeläget i Visby

Rundvandring i Visby

Heikki Ranta, stiftsantikvarie i Lunds stift, boende på Gotland, och Patrik Hammar guidade oss i Visby på seneftermiddagen ankomstdagen.

Tack Heikki och Patrik för en god guidning!

Ladda hem och skriv ut
Patrik håller en målande beskrivning av brandskattningen av Visby
Patrik håller en målande beskrivning av brandskattningen av Visby, som den brukar beskrivas i historieböckerna. Emellertid har det visat sig att berättelsen inte ligger helt i linje med sanningen. Men det är ju en bra berättelse, som tjänade sina syften.

I bussen den dagen:

Styrelseordförande Lars Werner och rektor Agrita Martinsone hälsar oss välkomna.

Edyta – Gotland i ett Östersjöprofilperspektiv