2021-03-19

Utomhusundervisning

Vårdagarna är perfekta till utomhusundervisning. Samar, vår entusiastiska praktikant från Litorinas lärarassistentutbildning, var ansvarig för en pedagogisk och engagerande övning med Språkgrupp 3. Med flera olika pinnar och stenar tränades komparativa grammatiska adjektivformer som stor, större, störst/lång, längre, längst etc. Det belev en mycket uppskattad lektion, Tack Samar!
Text: Gudrun Gardarsdottir Foto: Lydia West
Ladda hem och skriv ut