21 April, 2021

Tag en bild på vitsipporna

Tag en bild på vitsipporna

Det var en av språkgruppens uppgifter idag. De samlar vårtecken med sina mobilkameror. Dagens övning var att med hjälp av QR-koder lägga de egna bilderna i ett gemensamt album. Senare, en dag med sämre väder, kommer vi att titta på och prata om, och skriva bildtexter till bilderna tillsammans.

// Bosse

Download PDF