2021-08-17

Södra Gotland

Heikki Ranta fortsätter guida oss på vår rundtur, nu söderut från Visby räknat.
Det är svårt att här återge all information vi fick, så bilderna får tala.
Tack Heikki!

Text och bilder, om inget annat anges: Bosse Vesterlund
(Klicka på bilderna för större format)

Medeltida kyrkor

Under dagen fick vi bland annat veta att det finns 92 medeltida kyrkor på Gotland. en av dem, domkyrkan, finns i Visby, resten på landsbygden. Under dagen besökte vi ett par av södra Gotlands kyrkor.

Heikki gav oss förklaringen till varför delar av flera av dessa kyrkor är oproportionerligt stora i relation till resten av kyrkan. Först byggdes koret, sedan långskeppet i mitten, därefter tornet. Kanske grannsocknen hade en ståtligare kyrka, varpå koret revs för att ersättas av ett större. Därefter var planen att riva långskeppet och tornet och ersätta dem i tur och ordning. En lågkonjunktur inträffade och byggena avstannade.

Fröjel kyrka
Fröjel kyrka är ett tydligt exempel där det stora koret närmast oss är byggt senare än resten av kyrkan.

medeltida kastal
En medeltida kastal i anslutning till Fröjel kyrka

Vamlingbo kyrka
Vamlingbo kyrka

Öja kyrka
Öja kyrka

Triumfkrucifixet i Öja
Triumfkrucifixet i Öja kyrka är unikt för Europa.

Ladda hem och skriv ut

Kronvalls fiskeläge och Hoburgen

I Kronvalls fiskeläge berättade Tony om fågellivet på Gotland och framför allt på Stora Karlsö.

Tony berättar om fågellivet på Stora Karlsö
Tony berättar om fågellivet på Stora Karlsö, som vi ser i bakgrunden

En vippfyr
I bakgrunden ser vi en vippfyr

Raukar i Hoburgen
Bland raukarna på Hoburgen imponerades vi av det dramatiska landskapet.

Hoburgsgubben är vida känd. Men tyvärr har näsan trillat söner och någon har varit framme med målarhinken

Finsittning på kvällen

En trevlig middagsmiljö med Litorinas styrelse och personal på en vacker gård med utsökt meny och förnäma tal.
Text&Foto: Gudrun Gardarsdottir

I bussen den dagen

Alexander – mat och dryck på Gotland
Mikael – baltutlämningen och ”Lagerlingen”. Agrita och Lars gjorde spontana tillägg i egenskap av honorärkonsuler för Lettland respektive Estland.
Lotta – fårull, garn och handarbete på Gotland