2021-05-18

Om konst med Vera Zhotkevich

I en intervjuserie uppmärksammar Litorina folkhögskola sina kursledare. Först ut är Karlskronakonstnären Vera Zhotkevich, konstnärlig ledare för distanskurs i konst och estetiska ämnen, intervjuad av Gudrun Gardarsdottir med verk av kursdeltagarna Paulette Axdorph (landskap), Rita Filppu (akryl, träd), Stina Jarvinen (vintermotiv) och Pia Lindén (stilleben, fruktskål). Mycket nöje!
Konstnären Vera Zhotkevich, bosatt i Karlskrona sen 2007, är konstnärlig ledare på Litorina folkhögskolas distanskurs i konst och estetiska ämnen. Vera har en både gedigen och mångsidig konstakademisk utbildning och yrkeskarriär som textilkonstnär, designer och illustratör.
Distanskursen i konst och estetiska ämnen är helt digital och pågår under 2 terminer på 25% studiefart. Distanskursen är mycket populär och helt fullsatt till höstterminen-21.
Vi blir nyfikna och frågar Vera om vad hon ser som anledningen till de stora framgångarna med kursen.
– Som kursledare försöker jag att ge bra och multifunktionella verktyg till varje deltagare för att var och en kan utvecklas i den riktning deltagaren själv väljer, förklarar Vera. – Vi arbetar med olika tekniker inom bildkonst och prövar varierande uttryck och ganska mycket uppmärksamhet läggs på komposition och olika sätt att förmedla det egna konstnärliga budskapet, säger Vera.
Men hur växer och mognar det konstnärliga budskapet och uttrycket?
– För någon är det positiva upplevelser och intryck, för någon annan är det sorg, smärta eller saknad som behöver komma ut och ta en konstnärlig form. Men i vilket fall som helst är det bra att ha olika verktyg i sin ”låda” och kunna uttrycka sig olika och från olika utgångspunkter, menar Vera.
– Man kan skapa från olika perspektiv och livnära sitt skapande på olika sätt och via den omfattande litteraturlista som finns med i kursplanen får vi också en övergripande syn på den europeiska konsthistorien.
Vera förklarar vidare hur viktigt det är att både behärska tekniken och skaffa sig kunskap om världskonsten, om de olika kulturernas och mänsklighetens utveckling i stora drag.
-Det viktiga är att få en uppfattning om vad som redan finns och hur det har uppstått, i vilken kontext – inom samtliga kulturella och historiska fenomen. Då blir det mycket enklare att hitta sitt eget uttrycksspråk och föra fram sitt eget budskap.
Vera understryker respekten för den personliga integriteten.
–Jag vill jag inte ”peta” i deltagarnas inre liv, det känns för privat och detta har jag största respekt för. Det jag försöker som kursledare är att ge stöd på vägen och hjälpa med att ställa rätt frågor om de olika objektens innehåll, att bidra med rent tekniska moment och motivation.
Intervju: Gudrun Gardarsdottir Porträtt: Vera Zhotkevich
Fotograferade verk av Paulette Axdorph (landskap), Rita Filppu (akryl, träd), Stina Jarvinen (vintermotiv) och Pia Lindén (stilleben, fruktskål) publicerade med deltagarnas tillåtelse.
Ladda hem och skriv ut