2022-03-25

Båtvraken berättar

Stort tack Mirja Arnshav för en mycket intressant föreläsning. Vi fick lära känna några av de båtar som under andra världskriget förde baltiska flyktingar till Sverige och vi fick ta del av de historier som ryms i båtvraken. Mirja belyser just hur ting, i detta fall båtar, är viktiga bärare av historier. Intressant att tänka på kan vara hur vi kommer att berätta om den flykt som pågår över Östersjön idag? Vilka ting kommer hjälpa eftervärlden att minnas det som händer just nu?
Text: Hanna Dawson. Foto: Litorina fhsk
Ladda hem och skriv ut