2023-03-13

Den omöjliga staden

Den 23 mars har turen kommit till förre chefen på Blekinge museum, Marcus Sandekjer. Rubriken lyder Den omöjliga staden – En historia om världsarvet i Karlskrona.

Föreläsningen är i Aula Litorina, Backsippevägen 4, mellan klockan 14.30 och 15.30 med möjlighet till frågestund till klockan 16. Den är öppen och kostnadsfri för allmänheten.

Läs om vårens föreläsningsserie

Välkommen!

Ladda hem och skriv ut