2023-03-13

När Domus kom till stan

Flera pusselbitar i den anlagda örlogsstaden saknas efter stadsbränder men också efter brutala ingrepp i stadsbilden under 1900-talet när flera pampiga fastigheter fick ge vika för storskaliga handelsintressen förmedlade Lasse Larsson i sin föreläsning inför en mycket intresserad publik i Aula Litorina idag, presenterad av Ulf Westerholm.

Foto: Bosse

Ladda hem och skriv ut