2020-11-16

Demokratidagen 2020

På torsdag är det dags för sjätte upplagan av Litorinas Demokratidag.
Denna dagen som alltid firas i november har blivit en viktig tradition på Litorina.
En dag som ger oss extra mycket möjlighet att på olika sätt fördjupa oss i begreppet demokrati som dessutom är ett av skolans absolut viktigaste värdegrundsord.
Årets föreläsare heter Galaxia Wallin, ekonom, författare och personalvetare. Galaxia kommer att prata om jämställdhet, mångfald och integration. Hon kommer även att ta upp känsliga frågor som dyker ner i kulturkrockar, hederskultur och jämlikhet.
Galaxia Wallins föreläsning sker via länk och i år kan vi tyvärr endast erbjuda skolans deltagare att lyssna.
Vi ser fram emot att lyssna på Galaxia och välkomnar henne online.
Torsdagen den 19/11 kl. 10.00 Aula Litorina
Välkomna!

Ladda hem och skriv ut