2022-05-30

Debattartikel i Dagens Industri 25 maj 2022

Litorina folkhögskolas Östersjöprofil är ständigt aktuell inte minst nu i ett delvis helt nytt scenario i Östersjöområdet. Östersjöscenariot måste bevakas i alla avseenden och det bevakas i olika viktiga och inflytelserika fora som t ex de starka bilaterala samarbetsfonderna mellan Sverige och Estland, Sverige och Lettland och Sverige och Litauen vars styrelser utses av de samarbetande ländernas utrikesdepartement. Agrita Martinsone rektor på Litorina folkhögskola i Karlskrona har de tre sista åren representerat Sverige i styrelsen för Samarbetsfonden Sverige-Litauen och har nyss utsetts av det svenska utrikesdepartementet till styrelsen för Samarbetsfonden Sverige – Lettland. Vi önskar vår rektor Agrita Martinsone lycka till med det viktiga uppdraget.

Ladda hem och skriv ut