2022-04-26

Utbilda dig till lärarassistent

Är du intresserad av att arbeta i skolan? Välkommen in med din ansökan till Litorinas lärarassistentutbildning.
Den passar dig som vill vara en bro mellan pedagoger och elever. Du får redskap att möta elever med olika behov och förutsättningar. En lärarassistents uppgifter varierar mellan olika skolor och bestäms av skolans specifika behov.

Målet med utbildningen är att du ska kunna arbeta i team med lärare, elever och annan skolpersonal både med administration, stöd och mentorskap.

Under utbildningen gör du 12 veckors praktik på en grundskola. Där får du under handledning möjlighet att testa dina teoretiska kunskaper på riktigt. Välkommen in med din ansökan!
Text&Foto: Lotta Stubb

Läs mer om kursen och anmäl dig på https://litorina.fhsk.se/kurser/lararassistent/

Ladda hem och skriv ut