2021-02-24

Konstverket i trappan växer fram

Ett konstverk med havstema håller på att växa fram på väggarna i Litorinas källartrappa.
Det är Vera Fredriksen Zhotkevich, konstnär och lärare i skolans distanskurs i konst, som just nu låter sitt konstverk att ta form. Härliga former och havsgränser växer fram på väggarna.
Slutresultatet kommer att bli havet från botten upp till ytan i vertikal genomskärning.
– Det kommer att vara färdigt om några dagar och konstverket heter Mare Baltikum, berättar Vera.
En mycket passande titel med tanke på Litorinas Östersjöprofil.

Ladda hem och skriv ut