Sommarkurs i engelska

Sommarkurs i engelska 11 juni – 3 juli 2020

Improve your English!
Bli skicklig på engelska!

Sommaren 2020 kommer kursen att gå på distans, med ett antal icke obligatoriska träffar på Litorina. Kostnaden är justerad med tanke på detta.

Sommaren är en bra tid för att fokusera på språket! Den tre veckor långa kursen stärker ditt språk och ger dig nya språkkunskaper och färdigheter.

Mål och syfte:
Kursen har som syfte att bygga upp de kvalificerade kunskaper i engelska som är nödvändiga för kommunikation.
Under tre veckor i en stimulerande mångkulturell språkmiljö kan du stärka ditt engelska språk  och inhämta nya språkkunskaper.

Kursen ger dig självförtroende i språket, i språkanvändningen samt utvecklar din förmåga att kunna kommunicera på engelska. Den är till största delen uppbyggd runt aktivt deltagande i olika språkaktiviteter. Det handlar om grammatik, utveckling av ordförrådet och samtal i olika teman. Som deltagare har du möjlighet att påverka kursens innehåll.
Kursen förbereder för engelska 5, men ger inte behörighet. Efter avslutad kurs kommer du att få ett kursintyg. Du kan få studiemedel från  CSN för att gå kursen och veckorna tillgodoräknas som en del i Allmän kurs.

CSN-berättigad: Ja

Kursperiod:
11 juni – 3 juli 2020 klockan 9:00-14:00

Plats: 

Sommaren 2020 kommer kursen att gå på distans, med ett antal icke obligatoriska träffar på Litorina.

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Vasskär, Gullberna Park)
371 54 Karlskrona

För mer information kontakta:
Andy Davey
andy.davey@litorina.fhsk.se
0731-47 34 13

Ansökan:  Fyll i webbformuläret eller  ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss. 

Sista anmälningsdag: 2 maj, därefter efterantagning i mån av plats.

Antagning: enligt turordningslista

Kursavgift: 100 kronor  
Bankgiro: Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange Sommarkurs engelska på betalningen. 

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Ladda ner i Pdf-format EngelskaSommar (utan uppgifter om datum och kostnader)