2021-04-20

Sokratiska samtal

Idag har lärarassistenterna studerat och övat på Sokratiska samtal. En metod som är mycket användbar i skolan.
Men varför ska barn ända ner i förskoleåldrarna engageras i filosofiska samtal?
– Det grundläggande skälet handlar om demokrati.
Dialogen är ett av de viktigaste redskapen för att hålla demokratin vid liv. Genom sokratiska samtal tränas barn och ungdomar i att lyssna på andra människor, visa respekt för andras åsikter och samtidigt tänka själva.
Text&Foto: Lotta Stubb
Ladda hem och skriv ut