20 April, 2021

Grön ingång på praktik

Nu är Allmän kurs Grön Ingång ute i skärgården på praktik.
Tegelgång läggs mellan planerade rabatter, sly röjs och växter planteras. Lövräfsning och tippning av trädgårdsris hör också till den härliga våren.
Text: Kristina Malmsten&Gudrun Gardarsdottir
Foto: Kristina Malmsten
Download PDF