2022-12-06

Minnet av D-day

Kanske en av höstens allra mest spännande föreläsningar ägde rum i Aula Litorina i torsdags. I publiken fanns förutom våra deltagare också flera från allmänheten – det gladde oss! På initiativ av deltagarna i kursen Litorina framtidsspanare inbjöds fallskärmsjägaren Thomas Lundahl som föreläsare. Han tog oss med på en bildrik, hisnande resa, både högt upp i himlen över Engelska kanalen och ner på Normandies åkrar år 1944 och år 2019. Det var en bitvis känslomässigt laddad berättelse om de allierade ländernas unga vapenbröder som kämpade för oss för världsfred och ett fritt Europa vid Operation Overlord på D-Day i Normandie 6 juni 1944; sorgligt nog med dödlig utgång för så många unga män. Det var av tacksamhet till alla dessa hjältar som fallskärmsjägaren Thomas Lundahl beslöt att delta i en inernationell tribut och högtidlig ceremoni på 75 årsdagen av landstigningen i Normandie tillsammans med fallskärmsjägare från de engång allierade länderna som repeterade övningen men nu i fredstid. Ulf Westerholm var presentatör. Jesper Woll kursansvarig för Litorinas framtidsspanare tackade Thomas Lundahl med en liten gåva och Gudrun Gardarsdottir bitr studierektor instämde i tackorden samt tackade framtidsspanarna för deras värdefulla insats i föreläsningsserien denna gång.
Text: Litorina folkhögskola/Gudrun
Foto: Litorina folkhögskola/Gudrun, Bosse

Ladda hem och skriv ut