2022-11-21

Leva med nytt hjärta

Vi kände nog alla i hjärtat, ja kanske till och med tänkte med hjärtat när Ann-Christin Andersson berättade om sin hjärtbytesresa i Aulan torsdags. Så gripande på många plan, som presentatören Charlotte Blivik uttryckte det. Ann-Christin gav oss samtidigt en ny syn på organdonation. Det blev många frågor både under och efter föreläsningen från våra engagerade deltagare. Och rart med före detta arbetskamrater till Ann-Christin som kom och stöttade. Självklart fick Ann-Christin ett stort tack överlämnat av Nasim Askari, en av våra fina deltagare.
Text Gudrun, foto Gudrun och Bosse

Ladda hem och skriv ut