Care of folkbildningen – vårdinriktning

Litorina folkhögskola deltar i projektet Care of Folkbildningen som finansieras av Europeiska Socialfonden.
Care of folkbildningen – vårdinriktning ger dig grundkunskaper om vårdyrken, yrkessvenska, svensk arbetsmarknad och möjlighet till praktik inom vården.

Litorina folkhögskola deltar i projektet Care of Folkbildningen som är en arbetsmarknadsinriktad utbildning för kvinnor och män – mellan 18 och 65 år – som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina. Utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Syftet med Care of Folkbildningen – vårdinriktning är att ge grundkunskaper om vårdyrken, om svensk arbetsmarknad, stärka yrkessvenska, öka möjligheten att få arbete och möjlighet till praktik inom vården.

I början av kursen lägger du, tillsammans med dina lärare, fram en individuell studieplan som omfattar vårdinriktning yrkessvenska, samhälle, arbetsmarknad, och social inkludering. I utbildningen ingår praktik inom vården på arbetsplatser i Blekinge.

På Care of Folkbildningen på Litorina folkhögskola i Karlskrona möter vi dig med just dina förkunskaper med fokus på din individuella kompetens och din utvecklingspotential.

Care of Folkbildningen
Орієнтація на догляд

 

Навчання спрямоване на пошук роботи для українців.

Літоріна бере участь у проекті, ”Care of Folkbildningen”, який фінансується Європейським Соціальним фондом.

Цільовою категорією є жінки та чоловіки між 18 i 65 роками, на яких поширюється директива про тимчасовий захист.

Мета Care of Folkbildning – oрієнтація на догляд – це надання базових знань про професії, що пов’язані з доглядом, про шведський ринок праці, зміцнення професійної шведської мови, збільшення можливості отримати роботу та надати можливість для практики в догляді.

На початку курсу ти разом з твоїм вчителем складаєш індивідуальний план, який включає інформацію про суспільство, ринок праці, вивчення професійної мови та соціальну залученість. У програму навчання входить практика стосовно твоєї спеціальності.

На цьому навчанні ми зустрічаємо тебе з твоїми попередніми знаннями та вміннями і фокусуємось на твоїй індивідуальній компетенції.

Kursstart:
Förtlöpande

Plats:
Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
37154 Karlskrona

Ladda ner anmälningsblanketten och mejla/ posta till oss.

Marjo Portin
marjo.portin@litorina.fhsk.se
0731 47 34 18