2022-09-19

Här talar vi svenska

Våra studerande arbetar för sin utveckling varje dag. Inte alltid så lätt, ibland kan motivationen svika om vägen till målet upplevs ligga utom synfältet. Vardags språkträning kräver tålamod. Mycket tålamod. Bristande språkkunskap i svenska får inte likställas med bristande tankeförmåga. Vi stödjer våra studerande i språkutveckling och gläds åt rikedom av olikheter.

Svenska är det gemensamma språket som gör att alla kan delta i samtalet.

Ladda hem och skriv ut