2022-09-16

Fysisk aktivitet främjar minnet

Vet du att du får bättre minne om du rör på dig!
Idag har lärarassistenterna planerat och genomfört olika rörelseaktiviteter i klassen. I uppgiften har de övat på att planera, samarbeta, leda, instruera, genomföra mm. Detta kommer att vara en av många uppgifter i deras kommande yrke som lärarassistent i skolan.
Text och foto: Lotta Stubb
Ladda hem och skriv ut