Allmän kurs Grund med Grön Ingång

Yrkesinriktning på grundskolenivå

Är du intresserad av odling, trädgårdsskötsel och parkarbete? I Allmän kurs Grund med Grön Ingång kommer din erfarenhet att bli en stor tillgång. Kursen passar dig som inte har så lång utbildning. Vi vänder oss till både svenskar och till dig som är ny i Sverige. Du kommer att lära dig att jobba inom de gröna yrkena och lantbruk samtidigt som du kan få behörighet på grundskolenivå.

Mål & syfte

Lantbrukarnas riksförbund visar på stora rekryteringsbehov inom den gröna sektorn, exempelvis trädgårdsarbetare, växthusskötare, lantarbetare, anläggningsarbetare och skogsröjare. Kursen kan även inspirera till fortsatta studier inom den gröna sektorn. Vi ser gärna att både kvinnor och män som vill jobba med lantbruk söker kursen.

Arbetsformer och innehåll

I kursen varvas praktik med yrkessvenska och kärnämnen på grundskolenivå. Av kursens 35 veckor kommer tio veckor att vara praktik. Du kommer att göra studiebesök för att bekanta dig med yrken inom anläggningsskötsel, växthusodling, lantbruk, skog- och parkskötsel. Karlskrona kommun bidrar i utbildningen med lokaler, verkstäder och växthus. Karlskrona företags och hantverksförening bidrar med en bred förankring i branschen.

Du kan finansiera studierna på olika sätt:

Kursen är CSN-berättigad. Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Du kan eventuellt läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.

Kursperiod: Kursen startar den 28 september 2020 och slutar den 4 juni 2021,

Du kan även börja på våren, den 7 januari 2021, se detaljer om skolloven. 

Plats:
Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park,  Vasskär)
37154 Karlskrona

Ansökan:  Fyll i webbformuläret för höstterminen 2020 eller webbformuläret för vårterminen 2021 eller  ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag: Efteranmälan pågår fram till kursstart.

Urvalsmetod: Intervju.

Antagningskrav: Du ska behärska vardagssvenska i tal och skrift.  

Arbetet är förlagt utomhus och inomhus. Det kväver att du ska ha lämpliga arbetskläder och ha en god fysisk form.

 

Terminsavgift: 1300 kr. I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika. Kostnader för transporter till studiebesök och praktikplatser tillkommer. Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Allmän Grön” på betalningen.

Mer information får du via e-post:  info@litorina.fhsk.se  eller telefon: 0455-36 76 00

 

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format: Allmän Grund Grön (utan uppgifter om datum och avgifter)

I videoklippet berättar Kristina om kursen: