2021-08-22

Fågelskådning i gryningen

I den obeskrivligt vackra gryningen denna söndagsmorgon i Kristianopel möttes olika early birds, både de ornitologiskt intresserade deltagarna på Litorinas kurs Fåglar längs Östersjöns stränder, kursledaren Tony Svensson samt för att nämna några fågelarter: Drillsnäppa och beckasin. Fågelmötet innehöll även väntan på en havsörn.
Text: Gudrun Gardarsdottir Foto: Marjo Portin
Ladda hem och skriv ut