2021-08-20

Ingrid Thörnqvist föreläser

Med rubriken Berlinmurens fall – gav hopp om ett nytt Europa inleder Ingrid Thörnqvist Litorinas föreläsningsserie hösten-21 i samarbete med Föreningen Norden i Karlskrona Ronneby den 2/9 med start kl. 14.30 i Aula Litorina.
Ingrid har arbetat som nyhetsjournalist, främst som utrikesreporter på SVT Nyheter. Under 1990-talet var hon utrikeskorrespondent, placerad i Wien och Berlin för bevakning av Tyskland och Östeuropa. Under många år på fältet rapporterade hon om kommunismens och murens fall, och även från Balkankriget. Som SVT Nyheters utrikeschef och förespråkare för konstruktiv journalistik har hon försökt att sätta ljuset på positiv utveckling i världen, inte bara på kriser och konflikter.
Text: Ingrid Thörnqvist & Gudrun Gardarsdottir Foto: Ingrid Thörnqvist

Ladda hem och skriv ut