2022-06-20

Börja studera!

Hoppade du av din utbildning i grundskolan eller på gymnasiet? Har du lust att återuppta dina studier och komma vidare i livet? Då är du välkommen till oss på Litorina folkhögskola i Karlskrona. Kursstart 22 augusti. Mer info hittar du på litorina.fhsk.se/kurser/grund/ (motsvarande grundskolenivå) och litorina.fhsk.se/kurser/allman/ (motsvarande gymnasienivå)

Ladda hem och skriv ut