2022-09-27

Århundradets infrastrukturprojekt i Baltikum

På European Networks facebooksida kan vi läsa om att århundradets infrastrukturprojekt pågår på Baltikum. En 870 kilometer lång höghastighetsjärnväg kommer att binda samman  de baltiska huvudstäderna och Warszawa. I framtiden kommer restiden att halveras till under fyra timmar.

Projektet är dock symboliskt såväl som fysiskt. För EU är det ett uttalande om de baltiska staternas återkomst till Europa och deras frikoppling från sitt sovjetiska förflutna.

Ur Karlskronaperspektiv är det extra intressant, eftersom det idag finns en snabb järnvägslinje mellan Gdynia och Warszawa.

Läs mer på European Networks facebooksida, som är bildkälla.

Ladda hem och skriv ut