2022-10-06

Anette Sturesson föreläser

I höstens föreläsningsserie har turen kommit till Anette Sturesson.

Den 13 oktober med start klockan 14.30 föreläser hon på temat Demokratiska system och Östersjösamarbete på lokal nivå.

Mer information inför föreläsningen kan komma här eller i Facebookflödet.

Allmänheten är välkommen!

Aula Litorina, Backsippevägen 4

Läs om höstens föreläsningsserie

Ladda hem och skriv ut