2022-11-14

Välkommen till Litorinas demokratidag!

I år är Madeleine Opira inbjuden och föreläsningen är öppen för allmänheten.
Madeleine Opira har en examen i juridik och mångårig erfarenhet av arbete med jämlika förutsättningar i utsatta områden. Hon har drivit flera satsningar för ungdomar och har internationell erfarenhet efter vistelser och studier i Spanien, England, USA och Frankrike.
Hon är grundare av tankesmedjan A Million Minds som jobbar för att ändra förutsättningarna och förbättra framtidstron för unga som bor i miljonprogrammen. A Million Minds arbetar aktivt för att stärka barn och ungdomar, få dem att tro på sin framtid, ge dem en känsla av delaktighet och se deras möjligheter att göra skillnad.
Hon har en stark tro på att förändring endast kommer till genom hårt arbete.
Den 24 november klockan 10-12 i Aula Litorina, Backsippevägen 4.
Ladda hem och skriv ut