2021-09-09

Välkommen Murtada!

I början av september fick Litorina Folkhögskola en ny kollega, Murtada Alyasiri från Irak. Vår nya kollega har kunskaper i olika områden, till exempel i Tyskland fick Murtada den högsta utbildningen för officer, där han studerade militära ledarskapsvetenskaper och i Sverige har han fått bland annat tolkutbildning.
Det kom fram att Murtada har tidigare haft kontakt med Litorina Folkhögskola ett par gånger. Nämligen har han studerat och gjort praktiken här. Efter att ha deltagit i Litorinas liv i två olika tillfällen, kände Murtada att skolans miljö och människor passar bra för honom och att han vill bli en del av skolan. Nu har vi en trevlig kollega till som kommer att dela sina kunskaper med våra deltagare.

Text&Foto: Marite Sild

Ladda hem och skriv ut