2022-05-10

Vad är Nato?

Den 9 maj, på Europadagen, i anledning av den aktuella säkerhetspolitiska debatten i Sverige i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina och den spända säkerhetspolitiska situationen i Östersjön gav Patrik Hammar sitt föredrag Nato – vad och varför? i Aula Litorina. Litorina folkhögskola är alltid angelägna om att bevaka och informera om samhällsutveckling och demokratiska processer.
Foto: Litorina folkhögskola

Ladda hem och skriv ut